Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

 

Ordinarie styrelseledamöter.                     Mandatperiod

Leif Hilldor ordförande  2014-2017
Sune Jansson v. ordförande 2014-2017
Hans Lind   2016-2019
Lars-Erik Nerback 2016-2019
Lars Gudmundsson  2016-2019


Styrelsesuppleanter

Hans Nerback   2016-2019
Bengt Svensson 2016-2019
Hans Tors   2014-2017
Fredrik Eriksson 2014-2017


  
 

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av fem ordinarie
ledamöter och fyra suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer